Links naar belangrijke sites en statistieken

Gezinsinkomen (statline)

Prijsindex bestaande koopwoningen (PBK – statline)

Vastgoeddashboard van het Kadaster

Kadastergegevens over panden, oppervlak (Geodan)