Dwingen boekhoudregels gemeenten tot vlucht voorwaarts?

Zojuist werd mij bekend dat gemeente Arnhem in samenwerking met Portaal 500 woningen gaat ontwikkelen. Normaal gesproken doet men dat in Nederland pas zodra er 70% van de te bouwen woningen verkocht is. Hiermee wordt overproductie voorkomen, zoals dhr. Piet Eicholtz hier nog maar eens uitlegt.

Ik ben erg benieuwd hoe hij verklaart dat er zelfs een regeling is voor renteaftrek over een leegstaand onverkocht huis, terwijl er volgens hem in ieder te koop staand huis een potentiele koper woont. Dat terzijde, waar het om gaat is dat er is besloten om niet te wachten tot 70% is verkocht, deze huizen vormen potentiële leegstand. De officiële lezing is dat dit is om de starter te helpen. Klinkt sympathiek. Ik denk dat er wat anders speelt.

Nadat vorig jaar al door Deloitte werd berekend dat gemeentelijke grondbedrijven 2,9 miljard verlies gingen lijden en er 35 gemeenten onder curatele kunnen komen, werd vorige week bekend dat Arnhem een verlies van 14 miljoen zal moeten nemen.
De boekhoudregels van de overheid zijn sinds dit jaar veranderd. Grond die niet in exploitatie is genomen moet in de boeken worden gezet als zijnde landbouwgrond. Zodra grond een bouwbestemming krijgt stijgt de waarde echter explosief. Dit is echter wel virtuele waarde, want in het huidig verkooptempo zou het aanbod bouwgrond op funda  8 jaar kosten om weg te werken.

Het heeft er dus alle schijn van dat Arnhem een deel van haar verlies niet wil nemen door de vlucht voorwaarts in te zetten. Door nu 500 woningen te bouwen waar nog geen koper voor is ( 20 % extra te verkopen woningen in Arnhem), hoeft het in ieder geval (nog) niet af te boeken op de grond.

Is deze vlucht voorwaarts het begin van een trend? Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald…

1 comment for “Dwingen boekhoudregels gemeenten tot vlucht voorwaarts?

  1. Steve
    June 11, 2012 at 9:48 am

    In Leiden paste de gemeente in 2010 al een soortgelijk truukje toe. De gemeente staat nu garant voor de leningen van de ontwikkelaar (Ymere). Dus de gemeente heeft (tijdelijk) z’n winst en eventuele verliezen op de niet te verkopen huizen zijn naar de toekomst verschoven.

    “Vanwege de crisis op de huizenmarkt heeft Groenoord CV eerder al besloten de eis los te laten dat voor het begin van de bouw zeventig procent van de waterwoningen moet zijn verkocht. ”
    http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article3296701.ece/Kopers-huis-Groenoord-haken-af

Comments are closed.