Huizenprijzen piekten bij laagste woningschaarste sinds ’95

Met langs de linker-as de aantallen gezinnen en woningen en langs de rechter-as de verhouding tussen beide.

Hoe hoger de groene lijn, hoe kleiner de relatieve schaarste. Ook het absolute verschil tussen huishoudens en woningen nam af in deze periode.

linker-as: prijsindex bestaande woningen, rechter-as: aantal woningen / aantal huishoudens *100.Bron: Woningvoorraad

Bron: Huishoudens

Bron: Prijsindex bestaande koopwoningen