Woningmarkt kan opnieuw op tafel

Over de plannen voor de woningmarkt zoals die zijn opgenomen in het begrotingsakkoord, kan opnieuw worden onderhandeld als blijkt dat ze ongelukkig uitvallen. (…. )
Halverwege juni komt het CPB met een doorberekening van de effecten van de begroting voor volgend jaar.

Bron: Nu.nl