CPB zegt: u kiest tussen welvaart en hoge huizenprijzen

U mag kiezen: hoge huizenprijzen, of welvaart. Vanaf pagina 53 in de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB:

 

Aangevuld met een wat ongeordend tabelletje met effecten:

Zetten we nu de welvaartswinst op de X-as uit tegen de prijsstijging koopwoningen op de Y-as zien we het volgende (klik = vergroten):

De partijen die volgens de tekst de markt verbeteren zijn groen omcirkeld, degene die de markt verslechteren rood.

12 September mag u kiezen. Een functionerende markt en meer welvaart, of het afremmen van het leeglopen van de bubbel.

ps. De prijsstijging is ten opzichte van het ‘basispad’. Dit betekent dat een prijsstijging van 3% in werkelijkheid betekent dat de prijzen 3% minder hard dalen.