Beroep op NHG neemt fors toe en NHG is slecht voor je relatie

In 2012 hebben in totaal 3.549 huishoudens (2011: 2.004) vanwege een gedwongen verkoop een beroep gedaan op NHG. Deze forse toename is conform de verwachtingen en laat zich met name verklaren door de aanhoudende daling van woningprijzen. Dit verhoogt immers de kans dat bij verkoop de opbrengst van een woning lager is dan de resterende hypothecaire lening. Daarnaast is voor een deel sprake van een volume-effect, vanwege het feit dat de afgelopen jaren meer leningen met NHG zijn verstrekt. Relatiebeƫindiging (61%) en werkloosheid (16%) waren ook in 2012 de belangrijkste oorzaken van de gedwongen verkoop.

Bron: NHG

Het afsluiten van een NHG-hypotheek lijkt erg slecht voor een relatie. Onderstaand de percentages per reden van toekenning NHG-uitbetaling:

 

 

CBS vs NHG, cijfers werkloosheid en echtscheiding:

Merk op dat de beroepen op de NHG omwille van scheiding uit de pas loopt met de kans op een scheiding volgens het CBS. Als de overkreditering enorm zou zijn terug gedrongen afgelopen jaren, zouden zowel werkloosheid als scheiding aandeel moeten winnen. Dit is niet het geval.