Rapport commissie huizenprijzen afgerond

Gisteravond is het rapport van de commissie huizenprijzen afgerond. De voorzitter van deze commissie, Kees Verhoeven melde dit via twitter. Vandaag wist hij ook te melden dat er een ‘positieve trendbreuk’ was in de huizenprijzen. Hiermee doelt hij op het opwaardse prijshupje dat deze maand waarneembaar was omdat haastige kopers eind vorig jaar iets meer hebben geboden.

Het is echter tekenend voor de objectiviteit van de commissie, waar ook een Betty de Boer (geen verder commentaar nodig) in zat, dat de voorzitter van deze commissie het duurder worden van huizen als positief ervaart:

keesvee

Maar goed, in de officiële redenen voor de commissie was ook al vermeld dat prijsdalingen ‘een probleem’ zijn.

ciehuizen

De starter krijgt nu al geen goed gevoel bij het rapport dat eerdaags over de schutting komt…

 

 

2 comments for “Rapport commissie huizenprijzen afgerond

 1. jacob
  March 24, 2013 at 9:15 am

  ‘Veranderingen Prijsindex Bestaande Koopwoningen

  Sinds januari 2008 publiceren het CBS en het Kadaster gezamenlijk de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) met referentiejaar 2005 = 100. Om de uitkomsten van indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit voert het CBS eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging door. In 2013 wordt voor veel indexreeksen overgestapt naar het referentiejaar 2010 (2010 = 100) met geactualiseerde gewichten uit een recent jaar. Ook voor de PBK wordt begin 2013 een basisverlegging uitgevoerd.

  Bij de basisverlegging van de PBK wordt ook het uitgangspunt van de gewichten van de PBK aangepast. In de reeks 2005=100 zijn deze gewichten gebaseerd op de som van de verkoopprijzen van de woningen die zijn verkocht in een recent jaar. Vanaf 21 februari 2013 zijn de gewichten gebaseerd op de waarde van de woningvoorraad. Dit betekent dat de PBK voortaan de prijsontwikkeling volgt van de gehele woningvoorraad en niet meer alleen van het deel dat in die periode verkocht is. Hiertoe is besloten aangezien het beter aansluit bij de wensen van de gebruiker. Analyse op de uitkomsten toont aan dat deze aanpassing nauwelijks effect heeft op de hoogte en het verloop van de index.

  Nieuwe tabellen

  Omdat de afgelopen jaren het aantal verkopen van koopwoningen fors is afgenomen, zijn bovendien alle PBK-reeksen opnieuw onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarheidsmarges rondom indexreeksen met een lage dekking groot kunnen zijn. Om te voorkomen dat in de toekomst de marges als gevolg van verdere afname van het aantal transacties te groot worden, is besloten het detailniveau in de publicaties terug te brengen. Vanaf 21 februari 2013 zullen de volgende reeksen blijven bestaan:
  •Nederland totaal per maand, per kwartaal en per jaar
  •De vier landsdelen per kwartaal en per jaar
  •De twaalf provinciën per kwartaal en per jaar
  •De zes woningentypen per kwartaal en per jaar
  •De vier grote steden per kwartaal en per jaar

  Voor deze groepen zullen, naast de prijsontwikkeling, ook het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkochte woningen gepubliceerd worden. Deze cijfers worden vanaf 21 februari 2013 in drie nieuwe tabellen gepubliceerd. De huidige twee tabellen worden dan stopgezet.
  Het CBS onderzoekt de mogelijkheid om meer gedetailleerde cijfers te publiceren op jaarbasis waarbij de dekking hoger is.’

  Volgens mij wordt vanaf maand februari de WOZ van het woningbetand in Nederland meegeteld.
  Daar de WOZ enige tijd naijlt, zie aantal bezwaren woningbezitters, zal de laatst gepubliceerde cijfers van februari in positieve zin afwijken van de maand januari

Comments are closed.