Kampen boekt af op bouwgrond

Tot dusver werden de gronden in de boeken opgenomen tegen de marktwaarde

Bron: Stentor