Zorgelijke NHG kwartaalcijfers

aanspraken

In de tabel hiernaast kun je zien dat er ruim 71% meer verliesdeclaraties waren in het eerste kwartaal van 2013 t.o.v. het eerste kwartaal van 2012. Er waren ook meer verkochte woningen in het eerste kwartaal, wat een deel van deze stijging verklaart. Een andere factor is uiteraard de verdere prijsdaling t.o.v. vorig jaar. Van de 1.313 declaraties werd 68% afgehandeld, dus 893 zaken. Van deze zaken werd in 812 gevallen het verlies gehonoreerd. Dit is dus in 91% van de behandelde gevallen, een procentpunt vaker dan vorig jaar. De tien van de elf gevallen die kregen uitbetaald kregen gemiddeld 2200 euro minder betaald dan de declaratie die ze indienden. Vorig jaar eerste kwartaal was dit zo’n 520 euro.

 

18k

Verder meldt de NHG dat het garantievermogen op peil is gebleven, namelijk 786 miljoen euro. Echter zijn in het eerste kwartaal zo’n 29.900 nieuwe garanties afgesloten, tegen het nieuwe, hogere tarief van 0,85% (was: 0,7%). Dit betekent dat wanneer 893/29.900=3% van het bestand van de NHG een verliesdeclaratie indient, het garantievermogen op peil blijft. Echter was in 1 op de 16 gevallen sprake van restschuld, dus zo’n 6,25%. Bovendien lopen de schattingen uiteen van 700 duizend tot ruim een miljoen huishoudens die onder water staan. Dit is dus zo’n 16 tot 25% van de huishoudens. Omdat het percentage NHG hypotheken sinds de crisis stijgt, zou het percentage huishoudens met restschuld binnen de NHG-populatie hoger kunnen zijn. Hier staat wel tegenover dat de prijsdalingen in het duurdere segment groter zijn geweest, waardoor hypotheken die boven de NHG grens vallen juist vaker onder water zouden kunnen staan. Kritische kamervragen zouden welkom zijn op dit onderwerp.

Het percentage hypotheken dat onder NHG valt is de laatste jaren steeds hoger geworden. Het garantievermogen is daarmee misschien in orde gebleven, maar de uitstaande potentiële verplichtingen zijn harder gestegen, zelfs met het nieuwe tarief van 0,85%. De kapitaalratio van de NHG nam dan ook af van 0,51% eind vorig jaar, tot 0,5% nu.

Bron: NHG