Vereniging Eigen Huis: Ga huren!

Kopers bij gelijk inkomen duurder uit dan huurders

De relatief lagere woonlasten in de koopsector zouden volgens het Woononderzoek 2012 samenhangen met de gemiddeld hogere inkomens van huiseigenaren. Maar het onderzoek laat ook zien dat er tussen huurders en kopers met hetzelfde inkomen al bijna geen verschil in maandelijkse woonlasten bestaat. De zogeheten woonquotes, die de woonlasten uitdrukken in een percentage van het besteedbaar inkomen, zijn met 25 % voor kopers en 26 % voor huurders vrijwel gelijk. Ten onrechte zijn ook bij deze berekening de onvermijdelijke kosten van onderhoud van een eigen huis buiten beeld gebleven. Als die uitgaven wel worden meegeteld, is de woonquote van een koper met 36 % juist aanzienlijk hoger dan die van een huurder

Bron: VEH

Volgens het artikel vormt 300 euro onderhoudskosten een verhoging van 11% op de woonquote. Mag ik daar dan aan toevoegen dat op dit moment een gemiddeld huis zo’n 6% per jaar aan waarde verliest en een huis van 2 ton dus 1.000 euro per maand aan afschrijving kost? Dit verhoogt dan de woonlasten met zo’n (1000/300*11)=36,7%.

De totale woonlast is dan ook zo’n 72,7% voor de gemiddelde koper. Terecht punt uit onverwachte hoek!