Verdere stagnatie huursector

Verhuringen van corporatiewoningen:

vhr

In de Rapportage Woonruimteverdeling wordt sinds 2011 ook de ‘zoektijd’ bijgehouden: de periode tussen de eerste reactie op een woning en het moment een woning wordt gevonden.¬†Voor doorstromers is de zoektijd gemiddeld 15 procent van de woonduur (2,6 jaar in 2012) en voor starters gemiddeld 56 procent van de inschrijfduur (4,2 jaar).

Bron: nul20.nl