Nederland bungelt onderin OESO lijstje betaalbare wonigmarkten

OESO publiceert deze week een wat taai document met economische ontwikkelingen in de aangesloten landen, gelukkig vergezeld van samenvat-grafiekjes en een excelsheet met huizenprijsindicatoren:

oesoMerk op dat Nederland gedeeld vijfde van onder staat qua betaalbaarheid van huizen ten opzichte van het inkomen. Concludeerde onlangs de economist dat we 33% te duur zijn, volgens OESO is dit 23%. Tot zover niet heel verrassend. Wat me meer opvalt zijn de price-to-rent ratio’s. Dit getal geeft weer hoe groot de investering is voor een huis ten opzichte van de opbrengst in de verhuur. In bovenstaande grafiek is de afwijking van de ratio t.o.v. het langlopende gemiddelde weergegeven in de blauwe staven. Komt de lijn boven de nul uit dan kan een investeerder nu relatief weinig verdienen aan een te verhuren woning.

In Nederland is de price-to-rent ratio 11% hoger dan het langlopend gemiddelde. Maar kijk eens naar de andere overprijsde landen… Daar is de verhouding nog vele malen ongunstiger. Nederland komt op een 11e plaats als het gaat om overwaardering van de koopmarkt ten opzichte van de huurprijzen. In dat licht kun je je dus afvragen waarom uitgerekend Nederland de aanbeveling krijgt om de huren ‘marktconform‘ te maken. Zeker omdat marktconform kennelijk 23% te hoog is voor onze inkomens.