Bouwend Nederland: grondprijzen met helft omlaag

Hoewel de woningprijzen fors zijn gedaald, geldt dat niet voor de grondprijzen.
Een daling van 40 tot 50 procent van de grondprijzen is daarom zeer gewenst, stelt Joep Rats, directeur economische en verenigingszaken Bouwend Nederland.

Bron: Vastgoedmarkt

Bouwend Nederland laat weten dat bouwkosten tussen ’95 en ’02 met 60% stegen en grondprijzen met 400%. Besteedbaar inkomen steeg in deze periode met 44%. Dat meldt Bouwend Nederland overigens niet.

Los daarvan ben ik het wel met ze eens. Helaas staan hier gemeenten en banken niet achter en zal eea nog wel even duren dus. Zeker nu gemeenten vol inzetten op Collectief Opdrachtgeversschap en het hypen van kavelverkoop aan particulieren tot wachtrijen leidde in Den Haag en op Ijburg. Opmerkelijk wmb dat particulieren zo graag iets willen kopen dat op het punt staat met de helft te worden afgeboekt. Misschien is dit wel deels omdat de kosten van zelfbouw met veel minder dan 60% zijn gestegen?

Gelukkig biedt Bouwend Nederland ook een middenweg: er kan nl worden gesneden in regels en eisen aan nieuwbouw. Zelf noemt ze dit graag ‘ontslakken’. Alsof de productie achter zou lopen op de snelheid waarmee woningen verkocht worden… Ik denk eerder dat met het snijden in kwaliteit ervoor gekozen zou worden dat zowel bouw als gemeenten geen water bij de wijn hoeven doen en de consument het verlies in de schoenen krijgt geschoven.