Duurzame toegankelijkheid woningmarkt Amsterdam

Vandaag kan je niet ontgaan zijn dat er ‘steeds meer starters‘ zich vestigen in Amsterdam. Klinkt positief, doet het dus goed in de headlines.

 

campus

Zoals je ziet is er steeds minder plek voor jongeren gekomen in de sociale huursector, waardoor ze zijn aangewezen op koop of vrije sector huur. De introductie van campuscontracten zorgden voor een groter aandeel voor jongeren. De meeste media vertalen dit naar de stelling dat er meer campussen zijn gebouwd (op zich waar), maar ook is een deel van de bestaande sociale huurvoorraad inmiddels verhuurd met een campuscontract. Dat betekent dat de verhuurder de huurder er na zijn studie uit mag bonjouren en bij de volgende huurder een hogere huur kan vragen. Met iedere afstuderend student die zijn huis uit moet, komt er ook een plek vrij voor een nieuwe student. In die zin zou de verklaring voor een ‘hogere instroom’ vrij makkelijk te verklaren zijn. De keerzijde is dan namelijk dat er ook een hogere uitstroom van doorstromers is.

Hiermee reageer ik op de samenvatting van het stuk, het hele stuk (pdf)┬áis 159 pagina’s en wat ik er van gelezen heb zit het best heel aardig in elkaar. De rest lees ik vast ook nog ooit. Enkele mooie plaatjes:

aandeel

bestink

inschrijfduur

wozontams

 

 

 

 

1 comment for “Duurzame toegankelijkheid woningmarkt Amsterdam

Comments are closed.