Kadaster registreert 19% meer verkopen

In augustus 2013 registreerde het Kadaster 9.977 verkochte woningen. Dit is een stijging van 19,0% ten opzichte van augustus 2012 (8.384). Dit is niet heel verwonderlijk, omdat vorig jaar tussen juli en oktober erg weinig woningen werden verkocht. Veel mensen hebben vorig jaar om te kunnen profiteren van de verlaagde overdrachtsbelasting voor 1 juli hun huis bij het kadaster gepasseerd. Dit leidde tot een terugval vanaf juli, die nog eens werd versterkt doordat er vorig jaar september verkiezingen waren. Bij deze verkiezingen waren mogelijke maatregelen op de woningmarkt prominent in het debat aanwezig.

Pas na deze verkiezingen trok vorig jaar de markt in november sterk aan, omdat velen nog onder het oude fiscale regime wilden vallen, waarbij de hypotheekschuld niet in 30 jaar hoeft te worden afgelost. Vanaf november, december zullen de jaar op jaar cijfers dus weer sterk tegenvallen. Beter kan dan ook worden gekeken naar een iets breder perspectief, dan alleen afgelopen augustus te vergelijken met vorig jaar:

In bovenstaande grafiek kun je zien dat er in 2013 zo’n tienduizend minder woningen zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verschil is iets kleiner geworden sinds vorige maand en zal komende maanden verder teruglopen, maar gezien het buitengewoon sterke eind van vorig jaar verwacht ik dat het verschil aan het eind van 2013 ongeveer even groot zal zijn als nu.

De maandelijkse verkopen waren afgelopen augustus ongeveer weer op het niveau van 2011, of op het niveau van de gemiddelde augustusmaand sinds 2009. Dit gemiddelde wordt overigens sterk neerwaarts beïnvloed door augustus 2012.

Het voortschrijdend twaalfmaanden totaal is iets gestegen, naar 107.684. Zoals gezegd verwacht ik dat dit iets oploopt met de cijfers van september en oktober