ABN: Meer aanvragen, minder productie

Afgelopen vrijdag kwam niet alleen de Rabobank met een bericht over de woningmarkt naar buiten, ook ABN amro kwam met cijfers. Deze spitsen zich niet toe op de woningmarkt maar gaan over alle activiteiten van de ABN. Echter leven we in een tijd waarin de woningmarkt de headlines bepaalt en zo sprongen er enkele quotes uit die je vrijdag vast hebt gelezen:

De financieel topman van ABN Amro zei vanmorgen in het Radio 1 Journaal dat het aantal hypotheekoffertes bij zijn bank in de eerste weken van het lopende kwartaal met 50 procent is gegroeid ten opzichte van de eerste helft van dit jaar.

De snelle stijging is voor een deel te verklaren doordat het aantal hypotheekaanvragen hiervoor zeer laag was. Zo verstrekte ABN Amro in de eerste zes maanden van dit jaar voor gemiddeld 100 miljoen euro per week aan hypotheekoffertes. Nu ligt dat bedrag rond de 160 miljoen euro per week.

bron: NOS

Voor alle duidelijkheid, dit betreft offertes, niet afgesloten hypotheken. Als een bank een offerte verstrekt is over het algemeen wel de bank akkoord met het aangevraagde bedrag, dus het zal een redelijke indicator zijn voor het aantal afgesloten hypotheken. De gekozen vergelijking is echter veelzeggend. Natuurlijk waren er begin dit jaar historisch weinig hypotheekaanvragen, omdat iedereen die op korte termijn een huis wilde kopen dat vóór 1 januari deed. Op die manier kon men onder de verplichting uitkomen die sinds dit jaar geldt om de volledige hypotheek af te lossen. Daar komt bij dat in een doorsnee oktober er 16% meer hypotheken door het kadaster worden geregistreerd dan in een doorsnee januari.

Echter valt in de rapportage van de ABN te lezen dat de totale hypotheekproductie terugviel. Dus ondanks dat er nu meer hypotheekoffertes de deur uit gaan dan begin dit jaar (duh), is de gehele productie wel teruggelopen. Dit geldt niet alleen voor de ABN, zij behield namelijk haar marktaandeel:

stabiel

Overigens hangt het aantal hypotheekaanvragen natuurlijk niet alleen af van degenen die een huis kopen, ook oversluiters worden meegerekend. De laatste tijd zijn er veel berichten in de media dat de rente historisch laag is en weer zou kunnen gaan stijgen. Het zou dus kunnen dat het aantal oversluiters weer toe neemt. Op basis van de data die reeds bij het kadaster bekend is kan ik daar echter geen aanwijzing voor vinden. Daar lijkt het aantal oversluiters juist terug te lopen:

Dat de hypotheekproductie weer in de lift zou zitten behoeft overigens wel wat historisch perspectief. In onderstaande grafiek zie je de totale hypotheekproductie zoals die door het kadaster werd geregistreerd sinds 2005: