Kadaster: Aantal verkochte woningen volgt het crisisgemiddelde

In oktober 2013 registreerde het Kadaster 9.929 verkochte woningen. Dit is een stijging van 16,7% ten opzichte van oktober 2012 (8.507). Vergeleken met september 2013 is er sprake van een stijging van 6,9%. Het Kadaster registreerde toen 9.289 verkochte woningen.

De afgelopen maanden kenmerkten zich door een grote toename in het aantal transacties ten opzichte van vorig jaar. Dit is te verklaren doordat vorig jaar in juni heel veel woningen werden gepasseerd bij het kadaster en de maanden daarna heel weinig. De markt was toen tot na de verkiezingen in september erg rustig, waardoor er ook in oktober zo’n 13,5% minder woningen werden verkocht dan in een gemiddelde oktobermaand sinds 2009. Een vergelijking met vorig jaar is dan ook nog steeds niet goed mogelijk. Vergeleken met een gemiddeld crisisjaar loopt het maandelijkse aantal transacties nu sinds augustus weer redelijk in de pas.

Dat het aantal transacties de laatste maanden niet verder terugvalt ten opzichte van eerdere jaren maakt 2013 echter nog geen geweldig jaar. Van januari tot en met oktober werden er in totaal 84.055 verkochte woningen geregistreerd door het kadaster. Vorig jaar was tot nu toe het slechtste jaar sinds de registratie in 1995 bij het CBS begon. Toen werden in de eerste 10 maanden nog 90.064 woningen verkocht, 6,7% meer dan nu. In 2006 waren er deze tijd van het jaar al ruim tweemaal zoveel woningen verkocht als nu.

 

In totaal werden er van november 2012 tot en met oktober dit jaar 111.252 verkochte woningen geregistreerd door het kadaster. Dit jaartotaal loopt iets op sinds juli, omdat de bijzonder slechte maanden van vorig jaar uit de cijfers verdwijnen. Vorig jaar eindigde vrij sterk omdat mensen graag een hypotheek afsloten voordat het verplicht werd om deze 100% af te lossen. Indien november en december dit jaar ook als een normaal crisisjaar scoren zal de teller aan het eind van dit jaar tussen de 108.000 en 109.000 verkochte woningen blijft steken.

Tot nu toe was 2012 het slechtste jaar met 117.261 verkopen, dus de markt lijkt op een nieuw diepterecord af te stevenen. Voor een klein deel komt dat door mensen die hun aankoop eind vorig jaar ‘naar voren’ hebben gehaald, waar ze anders in de cijfers van dit jaar zouden hebben meegeteld.

Oktober zal vooralsnog de laatste maand zijn met opzienbarend goede cijfers ten opzichte van vorig jaar. Ik verwacht dat november vergelijkbaar zal zijn met 2012 en in december zakken we een eind onder het aantal transacties dat in december 2012 werd geregistreerd. December scoort wel altijd iets beter dan de overige maanden dus wanneer men dan vergelijkt met november valt die terugval wellicht nog wat te maskeren door wie daar belang in ziet. Beter is om ook dan niet met 2012 te vergelijken maar te kijken naar bijvoorbeeld 2011, of de trend die er is sinds de crisis begon.

Zie voor meer cijfers het vastgoeddashboard van het kadaster. Komende donderdag maakt het CBS de prijsontwikkeling bekend.