Ontwikkeling per prijssegment op funda in 2013

Onderstaande grafiek laat zien hoe het aanbod op funda zich in 2013 ontwikkelde. Lans de Y-as zie je de relatieve toename in aantal verkopen, langs de X-as de relatieve toename in aanbod. De omvang van het bolletje geeft weer hoe groot het absolute aanbod is. Het segment tot 1 ton valt op, hier werd 23% meer verkocht dan in 2012. Echter is het aanbod nu 14% hoger dan een jaar geleden in dat prijssegment. Ook de verkopen tussen de 1 en 2 ton namen toe, met 9%. Het aanbod hier veranderde nauwelijks en is nu 1% lager dan een jaar terug.

In de marktsegmenten waar het aanbod op funda substantieel daalde, lag het aantal verkopen even hoog als vorig jaar, of zelfs lager. Aannemelijk is dus dat de terugloop in aanbod hier te verklaren is door mensen die de verkoop hebben opgegeven, of uitgesteld tot het beloofde ‘herstel’ daar is.

correlatie

Omdat ik de kleurtjes zelf ook niet heel duidelijk vond maar wat ruzie kreeg met excel, krijg je ook de achterliggende data: