Infographic: Werkt het subsidieren van hypotheekrente?

Mooie infographic weer van de pen van Bubbelonia:

rentesubsidie

Uiteraard kun je slechts iets over de correlatie zeggen o.b.v. deze gegevens en niet over causale verbanden. Maar het zou toch op zijn minst reden tot nadenken kunnen geven.

6 comments for “Infographic: Werkt het subsidieren van hypotheekrente?

Comments are closed.