DNB: aanpak HRA en tophypotheken van belang voor stabiliteit

De eerste verdedigingslinie tegen de opbouw van financiële onevenwichtigheden is het aanpakken van verstoringen bij de bron, waaronder perverse fiscale prikkels die bijdragen aan excessieve kredietgroei en stijging van de huizenprijzen. Zou er daarnaast in de afgelopen decennia actief stabiliteitsbeleid zijn gevoerd, dan was het mogelijk geweest dat er in de tweede helft van de jaren zeventig en de jaren negentig extra buffers aan de banken zouden zijn opgelegd en veel eerder een limiet zou zijn gesteld aan de loan-to-value ratio’s van hypotheken. Het is uiteraard achteraf niet te bepalen hoe dit de loop van de Nederlandse economische geschiedenis zou hebben beïnvloed. Wel kan worden gesteld dat de banken en huishoudens met hogere buffers beter bestand zouden zijn geweest tegen de schokken van de kredietcrisis. Door deze hogere weerbaarheid zou de kredietverlening minder hard zijn geraakt, en zou de reële economie de periode van instabiliteit wellicht beter zijn doorgekomen.

Bron: DNB