Kritiek op NIBUD mist eerlijke onderbouwing

mintekenSlecht nieuws, volgend jaar krijgen huizenkopers een lagere hypotheek. Het NIBUD heeft teveel macht volgens het FD, is onverstandig volgens Taco van Hoek en Peter Boelhouwer en volgens makelaars doet men aan Haagse betutteling. Volgens Vereniging Eigen Huis en De Hypotheker moeten starters vooral snel een huis kopen, nu het nog kan. Werkgeversorganisatie VNO/NCW wil vooral dat er ‘niet nu‘ veranderingen aan de leennorm worden gedaan. Dit is samengevat de mediastorm rond de nieuwe NIBUD regels voor 2015.

Hoezo betutteling?

Even vooropgesteld: er is geen land waar je zo’n hoge lening kunt krijgen als hier in ‘betuttelend’ Nederland. Niet lang geleden hadden Nederlandse banken nog grote moeite om aan de ECB uit te leggen dat onze hypotheekportefeuille echt niet zo waanzinnig risicovol is als deze er in internationaal perspectief uit ziet.

Belangrijk onderdeel van de uitleg was dat voor maar liefst zeventig procent van de recent afgesloten hypotheken de belastingbetaler via NHG garant staat en dat consumenten in Nederland juridisch geen poot om op te staan hebben bij betalingsproblemen. Als banken niet de garanties en juridische bescherming zouden krijgen als nu het geval is, zouden zij naar alle waarschijnlijkheid de NIBUD norm op dit moment als veel te ruim bestempelen.

Iedereen met een belang in dure huizen of lage lonen kwam voorbij om een hoge lening te framen als een van de mooiste cadeau’s die jongeren kunnen krijgen

Alle partijen met een direct belang in dure huizen of lage lonen kwamen deze week weer voorbij om een hoge lening te framen als een van de mooiste cadeau’s die jongeren kunnen krijgen. In werkelijkheid krijgen jongeren een flinke last op de schouders om zo huizen duur te houden. Als dan ook nog hypotheekadviseurs oproepen om nu snel datgene te lenen waarvan eigenlijk al bepaald is dat het onverantwoord veel is, is een ‘betuttelende’ organisatie als het NIBUD in mijn ogen bittere noodzaak.

 

Ik snap NIBUD wel

Wat volledig miste in de stortvloed aan meningen was verontwaardiging dat er tot op heden géén rekening werd gehouden met onvermijdbare uitgaven, zoals de komst van kinderen. Kennelijk maakt niemand zich druk om het feit dat de afgelopen twintig jaar en massaal is geleend met een budget dat past bij een huishouden zonder kinderwens. Ook heb ik niet één organisatie met argumenten zien komen waarom de nieuwe werkwijze niet klopt, de kritiek is zuiver en alleen gestoeld op angst dat de omzet op de koopwoningmarkt zal dalen.

Dat er juist nu rekening wordt gehouden met deze uitgaven lijkt me terecht. De inkomens stijgen niet meer zo hard als voorheen, waardoor de marge waarbinnen je bij de aanschaf van een huis straffeloos jezelf kunt overschatten kleiner wordt. Bovendien gaat de maximale Loan-to-Value omlaag, zodat gezinnen bij de aanschaf van een huis interen op hun spaarbuffer.

Hogere leningen hebben gezorgd voor huizenzeepbel en de crisis waar we nu in zitten, ze gaan ons daar niet uit helpen. Dus als onze huizen bij een historisch lage rente alleen maar gefinancierd kunnen worden zonder budgetruimte om kinderen te krijgen, zijn wat mij betreft onze huizen te duur en / of  de lonen te laag.

9 comments for “Kritiek op NIBUD mist eerlijke onderbouwing

Comments are closed.