Posts Tagged ‘ Generaties ’

Waarom de schenkingsvrijstelling een slecht idee is

July 28, 2014
By
Waarom de schenkingsvrijstelling een slecht idee is

‘Liever met een warme hand, dan met een koude’, zei mijn oma bij iedere gulden en rijksdaalder die ze me vroeger gaf. Ik moest daar aan denken toen afgelopen tijd enkele berichten naar buiten kwamen over de omvang van het gebruik van de tijdelijk verhoogde vrijstelling op de schenkbelasting. De regeling stimuleert ouders om geld…

Read more »

Betaalbaarheid van woningen sinds 1970

March 23, 2014
By

Sinds een paar jaar is iedereen in Nederland wel bekend met de betaalbaarheidsindexen van de woningmarkt. Met deze grafieken, die liefst zo rond 1995 beginnen, probeert vastgoedminnend Nederland ons te overtuigen dat het een geweldig moment is om (voor het eerst) een huis te kopen. Veelal wordt op basis van deze grafieken zelfs beweerd dat…

Read more »

Help to buy zet aan tot denken

September 28, 2013
By
Help to buy zet aan tot denken

Wie mij op twitter volgt, weet dat ik regelmatig loop te spammen over help-to-buy en de effecten daarvan op de Engelse woningmarkt. Enerzijds is dit omdat deze informatie uit Engeland zeer eenvoudig te vinden is door @pricedoutUK en @housepricecrash met wie ik me wel kan identificeren. Anderzijds omdat er daar een storm van kritiek is te…

Read more »

Open brief volkskrant aan boze 60-plussers

September 24, 2013
By

Intergenerationele scheefgroei houdt ons bezig, zo blijkt ook uit de grootste online hit van de Volkskrant ooit over pensioenen. Maar ja, een online hit is geen vol malieveld, dus waarschijnlijk bestaat er geen onvrede in de ogen van velen. Onderstaande heb je vast al gelezen, maar hij hoort wel netjes even in het archief te…

Read more »

CBS over startende huishoudens

August 5, 2013
By
CBS over startende huishoudens

Vandaag kon je in het nieuws lezen dat 70% van de starters koos voor een huurwoning en dat het aantal starters was gestegen in 2011. Dit was gebaseerd op een onderzoek van het CBS en voer voor lobbyisten. Zo suggereert VEH dat starters gaan huren omdat ze niet kúnnen kopen (en dus ‘steun’ nodig hebben).…

Read more »

‘Als verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek onontkoombaar is, doe het dan nu maar’

July 17, 2013
By

Huizenbezitters moeten dan wel in staat zijn het verlies te dragen. Dit is vooral een verdelingsvraagstuk en daarmee is de politiek aan zet. Via de woningmarkt heeft voor 2008 een enorme vermogensoverdracht plaatsgevonden van jong naar oud.   VK

Read more »

PBL: vergrijzing en de woningmarkt

July 16, 2013
By
PBL: vergrijzing en de woningmarkt

Lijvig document van het planbureau van de leefomgeving vandaag over de vrijetijdsbesteding en woonbehoeften van boomers. Mij is niet helemaal duidelijk wat het meer biedt dan het onlangs verschenen, iets compactere rapport. Kort samengevat: Boomers wonen beter dan de generaties na hen, het zou efficiënter zijn als ze zouden verhuizen naar een kleinere woning. Maar…

Read more »

Zonder weerstand geen evenwicht

July 12, 2013
By
Zonder weerstand geen evenwicht

Als je je als blogger sterk maakt voor goedkoper wonen, moet je voorbereid zijn op stevige kritiek. Niet verwonderlijk, want het zou mensen die nu al onder water staan veel pijn doen als prijzen verder dalen. Voor je het weet word je als zwartkijker in een hokje geduwd zoals bijvoorbeeld Kees de Kort, die ondanks…

Read more »

Rapport taskforce verzilveren overwaarde

May 14, 2013
By
Rapport taskforce verzilveren overwaarde

De 50-plussers hebben een aandeel van bijna 80% in de totale overwaarde in Nederlandse huizen. Bron: boercroon

Read more »

Vergrijzing en woningmarkt

April 12, 2013
By
Vergrijzing en woningmarkt

De vergrijzing draagt bij aan de geringe doorstroming op de woningmarkt. … Op de lange termijn – als de babyboomers door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling hun woning verlaten –  resulteert de vergrijzing in een groot vrijkomend woningaanbod. De geringe verhuismobiliteit van ouderen vormt een hindernis voor jongere huishoudens die naar een (grotere) koop-…

Read more »

Volg me op twitter

Twitter: De starter