Posts Tagged ‘ Grondprijzen ’

32% Meer startersleningen in gemeenten met riskante grondpositie

March 4, 2014
By

Vandaag publiceerde Vereniging Eigen Huis (VEH) het onderzoek dat ze door RIGO heeft laten uitvoeren naar de samenhang tussen risico’s op gemeentelijke grondposities en de OZB. Baanbrekend en niet eerder vertoond, volgens de zegsman van RIGO. Strekking van het verhaal is dat gemeenten het schip in zijn gegaan door te speculeren met bouwgrond en nu de…

Read more »

Urk overweegt grondprijs industrieterrein aan arbeidsplaatsen te koppelen

December 8, 2013
By

Leendert Hakvoort (HvU) had een ander idee: ,,Een vierkante meter grondprijs koppelen aan het aantal arbeidsplaatsen. Als er bijvoorbeeld iemand komt met een bedrijf dat aan tweehonderd mensen werk biedt, willen we die natuurlijk binnen halen. Dan moeten we goed kijken naar de grondprijzen en de arbeidsplaatsen daarboven zetten. Bron: opurk Sinds vijf jaar geleden…

Read more »

Prijsvraag voor ‘tijdelijke’ invulling bouwgrond

August 20, 2013
By

Voordat de kredietcrisis begon hebben veel gemeenten fors geïnvesteerd in bouwgrond. Vaak is er geld geleend om de bouwgrond te verwerven en bouwrijp te maken. Het was altijd een prima investering, omdat landbouwgrond gemiddeld zo’n 4 euro per vierkante meter kost en nadat het een bouwbestemming krijgt 400. In vrijwel alle gevallen staat de grond…

Read more »

Pionierspremie van wel 4% in Rotterdam

July 6, 2013
By

Fase 1 bestaat uit ongeveer 27 kavels, waarvan de grondprijs € 486,- per m² inclusief 21% btw bedraagt. Voor de snelle beslissers die eind 2014 starten met bouwen geldt een pionierspremie: € 466,- per m² inclusief btw. Bron: Rotterdam.nl Zie ook: Bouwend Nederland: grondprijzen met helft omlaag  

Read more »

Bouwend Nederland: grondprijzen met helft omlaag

June 20, 2013
By

Hoewel de woningprijzen fors zijn gedaald, geldt dat niet voor de grondprijzen. Een daling van 40 tot 50 procent van de grondprijzen is daarom zeer gewenst, stelt Joep Rats, directeur economische en verenigingszaken Bouwend Nederland. Bron: Vastgoedmarkt Bouwend Nederland laat weten dat bouwkosten tussen ’95 en ’02 met 60% stegen en grondprijzen met 400%. Besteedbaar…

Read more »

Amsterdam vreest miljoenenverlies grondverkoop

April 22, 2013
By

De wethouder denkt zo’n 10 procent van de geplande bouwprojecten met winst te kunnen ontwikkelen. Voor ongeveer 30 procent van de bouwkavels is dat nog maar de vraag en 60 procent van de kavels gaat de koelkast in … ‘De demografische druk op de regio neemt nog steeds toe. Een schreeuwend woningtekort is onvermijdelijk. Dan…

Read more »

Nijmegen neemt 70 miljoen verlies op grondexploitaties

April 16, 2013
By

De gemeente heeft de grondexploitatie herijkt op basis van reële uitgangspunten en verwachtingen. Mede vanwege het vertrek van de marktpartijen uit het samenwerkingsverband moesten de grondprijzen worden aangepast. Nijmegen heeft deze met 10% structureel verlaagd. Verder is het kantorenprogramma geschrapt en wordt bedrijventerrein de Grift niet meer volledig maar voor tweederde deel ontwikkeld. Bij de…

Read more »

Ewald Engelen over gemeentebanken

March 30, 2013
By

Ewald Engelen, professor financiële geografie aan de UvA heeft de volgende boodschap aan Michiel Mulder van de PVDA Amsterdam. Deze is de laatste tijd aan het lobbyen voor gemeentefondsen- en banken om de waarde van de bouwgrond hoog te houden: Nederland heeft in vijftien jaar een private schuldenzeepbel van wereldhistorische proporties geblazen, met waterhoofdige bankbalansen…

Read more »

Kampen boekt 6,7 miljoen af op bouwgrond

March 28, 2013
By
Kampen boekt 6,7 miljoen af op bouwgrond

Nieuwe boekhoudregels en een herijking van de bevolkingsprognoses met een conservatiever rekenprogramma leiden tot afboeking. Bron: DeWeekkrant Over verschillen in prognoses vond ik een documentje:

Read more »

Kavels Enschede goedkoper

March 26, 2013
By

Deze afwaardering van 5 miljoen euro is de tweede in korte tijd. Vorig jaar nam Enschede al een verlies van 63 miljoen euro voor de afwaardering van grond die de gemeente had aangekocht maar de bouwplannen vanwege de recessie zijn geschrapt of nooit zijn gemaakt. Bron: RTV Oost

Read more »

Volg me op twitter

Twitter: De starter