Tag: Grondprijzen

32% Meer startersleningen in gemeenten met riskante grondpositie

Vandaag publiceerde Vereniging Eigen Huis (VEH) het onderzoek dat ze door RIGO heeft laten uitvoeren naar de samenhang tussen risico’s op gemeentelijke grondposities en de OZB. Baanbrekend en niet eerder vertoond, volgens de zegsman van RIGO. Strekking van het verhaal is…

Urk overweegt grondprijs industrieterrein aan arbeidsplaatsen te koppelen

Leendert Hakvoort (HvU) had een ander idee: ,,Een vierkante meter grondprijs koppelen aan het aantal arbeidsplaatsen. Als er bijvoorbeeld iemand komt met een bedrijf dat aan tweehonderd mensen werk biedt, willen we die natuurlijk binnen halen. Dan moeten we goed…

Prijsvraag voor ‘tijdelijke’ invulling bouwgrond

Voordat de kredietcrisis begon hebben veel gemeenten fors geïnvesteerd in bouwgrond. Vaak is er geld geleend om de bouwgrond te verwerven en bouwrijp te maken. Het was altijd een prima investering, omdat landbouwgrond gemiddeld zo’n 4 euro per vierkante meter…

Pionierspremie van wel 4% in Rotterdam

Fase 1 bestaat uit ongeveer 27 kavels, waarvan de grondprijs € 486,- per m² inclusief 21% btw bedraagt. Voor de snelle beslissers die eind 2014 starten met bouwen geldt een pionierspremie: € 466,- per m² inclusief btw. Bron: Rotterdam.nl Zie…

Bouwend Nederland: grondprijzen met helft omlaag

Hoewel de woningprijzen fors zijn gedaald, geldt dat niet voor de grondprijzen. Een daling van 40 tot 50 procent van de grondprijzen is daarom zeer gewenst, stelt Joep Rats, directeur economische en verenigingszaken Bouwend Nederland. Bron: Vastgoedmarkt Bouwend Nederland laat…

Amsterdam vreest miljoenenverlies grondverkoop

De wethouder denkt zo’n 10 procent van de geplande bouwprojecten met winst te kunnen ontwikkelen. Voor ongeveer 30 procent van de bouwkavels is dat nog maar de vraag en 60 procent van de kavels gaat de koelkast in … ‘De…

Nijmegen neemt 70 miljoen verlies op grondexploitaties

De gemeente heeft de grondexploitatie herijkt op basis van reële uitgangspunten en verwachtingen. Mede vanwege het vertrek van de marktpartijen uit het samenwerkingsverband moesten de grondprijzen worden aangepast. Nijmegen heeft deze met 10% structureel verlaagd. Verder is het kantorenprogramma geschrapt…

Ewald Engelen over gemeentebanken

Ewald Engelen, professor financiële geografie aan de UvA heeft de volgende boodschap aan Michiel Mulder van de PVDA Amsterdam. Deze is de laatste tijd aan het lobbyen voor gemeentefondsen- en banken om de waarde van de bouwgrond hoog te houden:…

Kampen boekt 6,7 miljoen af op bouwgrond

Nieuwe boekhoudregels en een herijking van de bevolkingsprognoses met een conservatiever rekenprogramma leiden tot afboeking. Bron: DeWeekkrant Over verschillen in prognoses vond ik een documentje:

Kavels Enschede goedkoper

Deze afwaardering van 5 miljoen euro is de tweede in korte tijd. Vorig jaar nam Enschede al een verlies van 63 miljoen euro voor de afwaardering van grond die de gemeente had aangekocht maar de bouwplannen vanwege de recessie zijn…