Posts Tagged ‘ HRA ’

DNB: aanpak HRA en tophypotheken van belang voor stabiliteit

March 4, 2014
By

De eerste verdedigingslinie tegen de opbouw van financiële onevenwichtigheden is het aanpakken van verstoringen bij de bron, waaronder perverse fiscale prikkels die bijdragen aan excessieve kredietgroei en stijging van de huizenprijzen. Zou er daarnaast in de afgelopen decennia actief stabiliteitsbeleid zijn gevoerd, dan was het mogelijk geweest dat er in de tweede helft van de…

Read more »

Infographic: Werkt het subsidieren van hypotheekrente?

March 1, 2014
By
Infographic: Werkt het subsidieren van hypotheekrente?

Mooie infographic weer van de pen van Bubbelonia: Uiteraard kun je slechts iets over de correlatie zeggen o.b.v. deze gegevens en niet over causale verbanden. Maar het zou toch op zijn minst reden tot nadenken kunnen geven.

Read more »

NVM en VEH openen meldpunt marktverstoring

February 17, 2014
By
NVM en VEH openen meldpunt marktverstoring

Drie maart aanstaande openen de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vereniging Eigen Huis (VEH) een meldpunt voor ongewenste marktverstoringen op de woningmarkt. Op de website van de NVM is te lezen dat deze actie is gericht tegen de verkoop van corporatiewoningen. Deze zijn immers gebouwd op kavels met lage (gesubsidieerde) grondprijzen, waardoor corporaties korting…

Read more »

Rentesubsidie, woonquote en huishoudschuld

February 13, 2014
By
Rentesubsidie, woonquote en huishoudschuld

Bubbelonia maakt zijn naam waar met een bubblechart. In onderstaande grafiek zie je de rentesubsidie afgezet tegen de gemiddelde woonquote in een land:    

Read more »

FT over de schadelijke effecten van het stimuleren van woningbezit

July 28, 2013
By

Increasing home ownership in the US and Britain beyond what the free market would generate does, however, distort capital allocation, put a large share of household savings at unnecessary risk, impede mobility, and creates a powerful lobby for government transfers to the wealthy. And it creates housing bubbles to devastating effect. Bron: FT

Read more »

‘Als verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek onontkoombaar is, doe het dan nu maar’

July 17, 2013
By

Huizenbezitters moeten dan wel in staat zijn het verlies te dragen. Dit is vooral een verdelingsvraagstuk en daarmee is de politiek aan zet. Via de woningmarkt heeft voor 2008 een enorme vermogensoverdracht plaatsgevonden van jong naar oud.   VK

Read more »

Brussel: HRA voor bestaande en nieuwe gevallen helemaal afschaffen

June 12, 2012
By

In het rapport van de Commissie wordt vastgesteld dat het huidige systeem in combinatie met financiële innovaties als de spaarhypotheek en de aflossingsvrije hypotheek tot te hoge huizenprijzen heeft geleid. Bron: FD

Read more »

Ook plan renteaftrek later in Kamer

June 5, 2012
By

Volgens Weekers is er voor uitstel gekozen omdat de plannen verder technisch uitgewerkt moeten worden, niet omdat sommige partijen aan het terugkrabbelen zijn. Bron: NOS

Read more »

Verstoorde woningmarkt kan beleidschok gebruiken

June 3, 2012
By

De aftrek is onrechtvaardig omdat de rijksten er het meest van profiteren, maar het is vooral ondoelmatig omdat het de huizenprijzen inflateert, roekeloos lenen aanwakkert en de economie afknijpt. Bron: MeJudice

Read more »

EU: ingrepen HRA onvoldoende

May 30, 2012
By

De beperking tot nieuwe hypotheken legt de last van de aanpassing bij jongeren(…) Als de maatregelen daarentegen worden verbreed naar bestaande hypotheekleningen zou dat de verstoringen sneller wegnemen, mogelijk zonder een extra drukkend effect op de prijzen Bron: FD

Read more »

Volg me op twitter

Twitter: De starter