Toekomstvisie wonen Rabobank

Buiten de cyclus van kwartaalberichten om, die vooral bedoeld lijken om het vertrouwen in de balans van de Rabobank hoog te houden (wat op mij een contraproductief effect heeft), komt Rabo met een hele degelijke toekomstvisie. Misschien helpt het dat hun verhaal in grote lijnen overeenkomt met wat ik probeer te vertellen op dit blog. Het is een flink document, maar de samenvatting en de conclusie zijn op zijn minst aanraders.

Conclusie

De niet goed werkende woningmarkt is een van de oorzaken van de diepe recessie in Nederland. Hoewel de aangekondigde hervormingen op termijn bijdragen aan een beter werkende woningmarkt, zorgen zij op korte termijn mede door de timing, het ontwerp en de insteek voor een verdere daling van huizenprijzen en transacties. Een beter werkende woningmarkt moet de marktimperfecties verkleinen en tevens tegemoetkomen aan de veranderende woonvoorkeuren, -carrières en –locaties van woonconsumenten.

De Nederlandse woningmarkt moet niet terugkeren naar het ‘normaal’ van vóór 2008. Het streven moet zijn dat de nu ingezette hervormingen op een goede wijze
worden vervolmaakt. Het toekomstbeeld van de woningmarkt is er een van eigendomsneutraal woonbeleid. Woonconsumenten kunnen op deze manier een betere afweging maken tussen huren en kopen, omdat de keuze in belangrijke mate valt tussen vermogensopbouw en de risico’s die erbij horen, transactiekosten en mobiliteit. Het resultaat daarvan zal een stabielere koopwoningmarkt zijn, waarbij de keuze voor een koopwoning nog meer dan nu onderdeel is van de vermogensplanning over de levensloop. Tegelijkertijd zal de huurwoningmarkt dynamischer worden met een klein sociaal huursegment.

De overgang naar een nieuwe woningmarktsituatie dient geleidelijk te verlopen omdat veel gevestigde partijen, zoals huiseigenaren, woningcorporaties en financiers, niet alleen moeten wennen aan hun nieuwe rol, maar ook hun verlies moeten nemen. De huidige economische omgeving ontneemt een helder zicht op de effecten van de in gang gezette hervormingen. Maar problemen die daarbij opdoemen, moeten niet worden bestreden met oplossingen die leiden tot het in stand houden van oude systemen. Zo zijn startersleningen niet de duurzame oplossing voor de doorstroming, maar fiscaal vriendelijk voor een eigen woning sparen wel. Evenzo moet de terugvallende bouwproductie niet worden bestreden met meer ruimte voor woningcorporaties zodat ze weer gaan bouwen, maar moet juist privaat initiatief in zowel de koop- als de huursector de ruimte krijgen. Meer vrijheid kan wat onwennig voelen voor beleidsmakers bij (lokale) overheden, maar het is uiteindelijk wel de goede weg.

Bron: Rabobank (pdf)