Verhuisgeneigdheid en voorkeur koop vs huur sinds 2007

In vorig topic liet stipte ik aan hoe de ontwikkeling van de eigenhuis-vertrouwensindicator voor de twee variabelen die ik het belangrijkst acht is geweest sinds begin dit jaar. Dit was vooral omdat het nieuws beheerst wordt door berichten dat er sinds dit jaar een enorm stijgende lijn te zien is. Dat geldt wel voor de hele indicator, maar ik denk dat die nogal wat ruis bevat en niet helemaal representatief is voor wat de markt gaat doen.

Na online zetten van die grafieken was mijn tijd voor vanmiddag op, maar uiteraard is het ook interessant de lijn iets verder terug te trekken in het verleden. Bij deze dus precies dat, namelijk het verloop van verhuisgeneigdheid en voorkeur voor koop versus huur sinds 2007. Om de registratiedruk enigzins binnen de perken te houden heb ik van ieder jaar alleen de septemberscore opgenomen:

 

Nu kun je uit deze getallen niet terughalen of de verhuisgeneigdheid onder kopers toevallig veel groter was dan onder huurders, maar stel dat die verdeling gelijk was. Dan zou je het volgende plaatje kunnen tekenen:

matrix_verhuis_koop

In september 2007 was de grootste groep nog de groep die niet wilde verhuizen maar wel voorkeur voor een koopwoning had met 37%. In 2013 is de grootste groep de groep die niet wil verhuizen en een voorkeur heeft voor een huurwoning met 30%. De groep verhuisgeneigden met voorkeur voor een koopwoning nam af van 29% in 2010 naar 12% nu.

Daarmee mag de koopwoninglobby overigens nog niet klagen, want als 12 procent van de 7,5 miljoen gezinnen binnen de komende twee jaar naar een koopwoning wil verhuizen zou dat toch mooi 450.000 transacties per jaar opleveren, zo’n vier keer zo veel als de huidige realiteit.

1 comment for “Verhuisgeneigdheid en voorkeur koop vs huur sinds 2007

Comments are closed.