Nieuwe achterstanden op hypotheek lopen fors op

Nadat BKR bijna een maand geleden wat schimmig deed over de hoeveelheid nieuwe betalingsachterstanden op hypotheken die ze registreerde, staat het getal vandaag gewoon genoemd in de OTB woningmarktrapportage. In dit rapport wordt samengevat wat de verschillende belanghebbenden uit de vastgoedwereld afgelopen kwartaal zoal aan lichtpuntjes geopperd hebben en voorzien van een TU-Delft stempel. Wellicht dat ik dit weekend nog enkele punten uit dit tenenkrommend stuk wetenschapsprostitutie in een blog zet. Voor nu beperk ik me even tot de passage van BKR:

bkruitstroom

In deze grafiek zie je de ‘doorgestreepte’ betaalachterstanden. Deze worden hier ‘herstelde lopende kredieten’ genoemd, maar ik denk niet dat er afgelopen kwartaal 16.300 mensen vier hele maanden achterstand inliepen. Ook niet nu de tonnen steun van rijke ouders richting jongeren vloeien. Als ik een ton kan missen, loopt mijn kind echt geen vier maanden betaalachterstand op, belastingvoordeel of niet. Aannemelijker lijkt mij dat een zeer groot deel van deze uitstroom komt door verkochte woningen en betalingsregelingen.

In het rapport valt te lezen (p13) dat in het eerste kwartaal van 2014 er 22.300 nieuwe gevallen bijkwamen met vier maanden achterstand op de hypotheek, wat leidde tot een toename van 5.800 lopende gevallen. Er waren in dat kwartaal namelijk 16.500 uitstromers. Nu weten we uit het BKR persbericht dat in het vierde kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van dit jaar bij elkaar¬†8.769 lopende gevallen bijkwamen. In het vierde kwartaal van vorig jaar kwamen er dus zo’n 3.000 lopende gevallen bij. In de grafiek lezen we vervolgens dat er ongeveer 15.000 uitstromers waren.

We kunnen dus concluderen dat er in het vierde kwartaal van vorig jaar 18.000 mensen bij BKR nieuw geregistreerd werden met vier maanden achterstand, tegen 22.300 in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is een toename van bijna 24 procent!  Hier was BKR bij het opstellen van haar bericht volledig van op de hoogte, echter schreef zij het alsvolgt op:

De toename van 8.769 consumenten is weliswaar fors, maar minder dan in de vorige meetperiode.

Tsja. Daarom kan ik me dus opwinden over het krijgen van de helft van de cijfers.

2 comments for “Nieuwe achterstanden op hypotheek lopen fors op

Comments are closed.