Waar komt dat vermogen van NHG vandaan?

Opmerkelijk nieuws vandaag van de NHG, het fondsvermogen is weer gestegen. Nadat afgelopen kwartalen een daling was ingezet (ondanks de verhoging van het ‘entreegeld’ van 0,7% van de hypotheekwaarde in 2012, naar 0,85% in 2013 tot 1% in 2014) is er nu ineens weer een stijging waarneembaar:

In bovenstaande grafiek (nul op de Y-as fundamentalisten mogen boos worden van deze grafiek) kun je zien dat het vermogen maar liefst 14 miljoen toenam naar 786  in het 2e kwartaal.

In het persbericht werd de volgende verklaring gegeven voor de stijging: ‘Het toegenomen aantal garanties en de voorlopig achterblijvende ontwikkeling van het aantal verliesdeclaraties leidde ertoe dat het waarborgfonds in het tweede kwartaal niet is aangesproken.

Zijn het de inkomsten?

In de eerste alinea van het persbericht wordt uitgelegd dat het aantal afgegeven garanties is gestegen t.o.v. vorig jaar, in lijn met de toename met het aantal verkochte woningen. Dat klinkt plausibel, maar deze toename van het vermogen is sinds vorig kwartaal, niet vorig jaar. Een blik in de kwartaalcijfers van dit kwartaal en vorig kwartaal leert dat het aantal NHG garanties zelfs met 100 stuks is terug gelopen van 23.600 naar 23.500. Puur op basis van het aantal nieuwe garanties zal er dus niet veel extra geld zijn binnengekomen.

Of de uitgaven?

wat mij met een gat van 14,6 miljoen laat zitten.

Je zou dus denken dat het verschil te vinden moet zijn in het uitgekeerde bedrag. In het eerste kwartaal werd in totaal 29,8 miljoen uitgekeerd tegen 24,4 miljoen dit kwartaal. Dat verklaart een verschil van 5,4 miljoen t.o.v. het resultaat van vorig kwartaal. Echter eindigde het eerste kwartaal 6 miljoen in de min en het tweede kwartaal 14 miljoen in de plus. Dat is een verschil van 20 miljoen, wat mij met een gat van 14,6 miljoen laat zitten.

Of was het een ander potje?

Enige tijd geleden gaf minister Blok in een kamerbrief (pdf) aan dat het WEW (lees NHG voor het gemak) 20 miljoen van haar eigen vermogen beschikbaar zou stellen voor de verlaging van de hypotheek zodat een koper zijn woning kan/moet behouden, met name in geval van scheiding. Ik zou denken dat dit eigen vermogen al mee telde in het fondsvermogen, maar de omvang van dit potje zou mijn rekensom wel sluitend kunnen maken. Ik geef mezelf weinig kans om om 21:30 nog iemand aan de lijn te krijgen bij de NHG, dus ik bel ze morgen om dit te checken.

20ev

De NHG maakte bekend dat door het oprekken van het begrip ‘draagbare woonlasten‘ en door andere maatregelen uit onder andere bovenstaand potje het aandeel echtscheidingen in het aantal verliesdeclaraties terug liep van 65% naar 59%. Dat zou dus betekenen dat er dit kwartaal zo’n 590 scheidende stellen aanklopten bij NHG, waar het er ‘normaliter’ iets meer 650 zouden zijn geweest. De overige 60 zijn dan via een ‘alternatief traject’ afgehandeld zonder de woning te verkopen.

Voorlopige versus definitieve cijfers

Als je wat langer naar de rapportages kijkt, gaan de getallen wel wat voor je ogen dansen. NHG rapporteert haar getallen voordat het kwartaal is afgesloten. Door de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal met de voorlopige cijfers van het tweede kwartaal te vergelijken zouden verschillen goeddeels moeten zijn uitgesloten in mijn berekeningen. Als je naar de kwartaalcijfers kijkt lijkt het er op dat de ‘zwaardere’ zaken vaak niet binnen het kwartaal worden afgehandeld. Het gecommuniceerde gemiddelde verlies wordt dan ook bijna altijd naar boven bijgesteld:

2 comments for “Waar komt dat vermogen van NHG vandaan?

 1. Mark
  July 4, 2014 at 7:13 am

  Hallo,

  Ik had het artikel ook gelezen. Ook heb ik de toelichting van NVM gelezen.
  Ik heb er ook nog iets anders uitgehaald.
  1e halfjaar 53.000 hypotheken met NHG afgesloten. Het overgrote deel wordt dus verkocht met NHG. Per 1 juli is de grens wederom met 30 mille verlaagt. En toch beweert NVM dat deze aanpassing niet van invloed is geweest op het aantal transacties aan het eind van het 2e kwartaal. Ook zeggen ze dat dit geen invloed heeft op het algeheel prijsnivo in de 2e helft van 2014.
  Erg vreemd omdat dezelfde NVM destijds bij het verhogen van de grens naar 350.000 overdreven euforisch reageerde.

  • De starter
   July 5, 2014 at 8:39 am

   Ja, eens. Kennelijk is er consensus dat de prijsverwachting de meestbepalende factor voor prijsvorming is. Als genoeg mensen geloven dat wonen duurder wordt, wordt het duurder.

Comments are closed.